VÅR VISION

Vi ser att övervikt, stillasittande och mental ohälsa är ett växande globalt problem, det har växt som mest hos den yngsta generationen. Hälsa är det absolut viktigaste vi har för vår vitalitet, utan ett välmående försvinner vår livskraft. Siffrorna från folkhälsomyndigheten visar på att vår hälsa försämras, detta är ett allvarligt problem. Om den yngre generationens hälsa försämras med tiden har världen inte en ljus framtid.

Vi arbetar med utmaningen genom att programmera funktionell träning och fokusera på att bygga rörelserikedom. Syftet med funktionell träning är att öka den fysiologiska förmågan att fungera i vardagen genom att jobba med en så funktionell form av träning som möjligt. Träningen ska vara anpassad efter individens mål och kapacitet, vi vill att folk använder träning som ett verktyg att prestera bättre i sitt eget liv.

Vi fokuserar enormt på att ge värdefull kunskap om träning och hälsa för att kunna bidra till en högre atletisk förmåga och högre kunskaper om sig själv och sin egen kapacitet. Vi fokuserar även mycket på att vägleda och hjälpa människor att skapa karaktär som är bidragande till en bättre hälsa. Vår metod förebygger skador, mental ohälsa och sjukdomar.